برنامه پخش ویدئو بدون نیاز به تبدیل ویدئو

تعداد مطالب» 1

YaPlayer برنامه ای قدرتمند در زمینه پخش فیلم بدون اینکه نیازی به تبدیل کردن فیلم ها باشد. پس اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که در دیوایس خود فیلم میریزید و از تبدیل کردن فیلم ها خسته شدید، …