دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای HTC Desire 500 Z4_U با بیلد نامبر 1.34.401.1

0P3ZIMG_Z4_U_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.34.401.1_Radio_14.16.36Q4.22_14.35a.36.1LU

نوع فایل رام رسمی
منطقه Europe
تست شده
حجم فایل 673 MB

دانلود فایل

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای HTC Desire 500 Z4_U با بیلد نامبر 1.34.401.1