گوناگون

تعداد مطالب» 3

متاسفانه چند روز که گزارش های زیادی مبنی بر اختلال در تلگرام برخی کاربران شنیده می شود . که این مشکلات فقط برای برخی ایجاد شده . با بررسی و تماس با پشتیبانی تلگرام و طبق صحبت هایی که با …

پیش نمایش ۱: دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵  خبر اول: شیلد – قسمت اول: حمله و دفاع بازنگری و بهبود سیستم شیلد قبل از هر چیز باید از این دو مورد آگاه باشید: با تخریب تون هال دیگر شیلد به شما …