فرهنگ لغت

تعداد مطالب» 1

Offline dictionaries pro مجموعه ای از دیکشنری های قدرتمند میباشد که شما میتوانید بدون اتصال به اینترنت لغات مورد نظر را جستجو کنید و معنی آن را پیدا کنید. ویژگی های این برنامه: نسخه Pro بدون تبلیغات بدون احتیاج به …