نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Sony Xperia T3 D5103 MEA دارد 18.1.A.2.25 Android 4.4.4
Sony Xperia C3 D2533 AU ندارد 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
Sony Xperia M2 Aqua D2403 RU دارد 18.3.1.A.0.21 Android 4.4.4
Sony Xperia C3 D2502 MEA دارد 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
Sony Xperia E1 D2005 MEA دارد 20.1.A.2.13 Android 4.4.2
Sony Xperia C3 D2502 RU ندارد 19.2.A.0.391 Android 4.4.2
Sony Xperia M2 Dual D2302 RU دارد 18.3.1.B.0.18 Android 4.4.4
Sony Xperia E1 D2105 RU ندارد 20.1.B.0.64 Android 4.4.2
Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 MEA دارد 19.4.A.0.182 Android 5.1.1
Sony Xperia Z3 Dual D6633 MEA دارد 23.4.A.1.232 Android 5.1.1
Sony Xperia Z2 D6503 MEA دارد 23.4.A.1.232 Android 5.1.1
Sony Xperia Z2 D6502 MEA دارد 23.4.A.1.232 Android 5.1.1
Sony Xperia Z3 Compact D5803 MEA دارد 23.4.A.1.232 Android 5.1.1
Sony Xperia Z1 Compact D5503 MEA دارد 14.6.A.1.216 Android 5.1.1
Sony Xperia M2 Aqua D2403 MEA دارد 18.3.1.C.1.15 Android 5.1.1
Sony Xperia M2 Dual D2302 MEA دارد 18.6.A.0.175 Android 5.1.1
Sony Xperia M2 Aqua D2403 MEA دارد 18.3.1.A.0.21 Android 4.4.4
Sony Xperia M2 D2305 USA ندارد 18.3.1.A.0.21 Android 4.4.4
Sony Xperia M2 D2303 RU ندارد 18.4.C.2.12 Android 4.4.2
Sony Xperia M2 D2303 CE ندارد 18.0.C.1.13 Android 4.3
Sony Xperia M2 D2303 MEA دارد 18.3.1.C.0.21 Android 4.4.4
Sony Xperia E3 Dual D2212 MEA دارد 18.4.B.2.14 Android 4.4.2
Sony Xperia Z2 D6502 MEA دارد 23.1.A.1.28 Android 5.0.2
Sony Xperia Z3 Compact D5803 MEA دارد 23.1.A.0.726 Android 5.0.2
Sony Xperia Z3 D6603 MEA دارد 23.1.A.0.726 Android 5.0.2
Sony Xperia Z2 D6503 MEA دارد 23.1.A.0.726 Android 5.0.2

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com