سری C

تعداد مطالب» 65

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia ZL C6502     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.3.1.A.2.67  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZR C5502   برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.1.A.1.310  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia C C2305 بیلد نامبر : 16.0.B.2.13   توجه نمایید» این مدل از سونی، با فلش تول قابل فلش نمیباشد. برای فلش کردن Xperia C از آموزش زیر استفاده نمایید: آموزش فلش …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2.2 برای Sony Xperia C C2304 بیلد نامبر : 16.0.B.2.13   توجه نمایید» این مدل از سونی، با فلش تول قابل فلش نمیباشد. برای فلش کردن Xperia C از آموزش زیر استفاده نمایید: آموزش فلش …