نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Sony Xperia ZL C6506 USA دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia ZL C6502 Global دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia Z1 C6916 TM ندارد 14.4.B.0.56 Android 4.4.4
Sony Xperia Z1 C6906 Canada ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6903 Canada ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6902 IN ندارد 14.4.A.0.157 Android 4.4.4
Sony Xperia Z1 C6902 IN ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z Ultra C6833 MEA دارد 14.4.A.0.108 Android 4.4.4
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.4.A.0.108 Android 4.4.4
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.2.A.0.290 Android 4.3
Sony Xperia Z C6606 C6606 T-Mobile USA ندارد 10.3.1.E.0.191 Android 4.2.2
Sony Xperia Z C6616 C6616 USA ندارد 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.5.A.0.242 Android 5.0.2
Sony Xperia ZL C6503 Brazil دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia Z C6603 C6603 MEA دارد 10.5.1.A.0.283 Android 4.4.4
Sony Xperia Z C6603 C6603 MEA دارد 10.4.1.B.0.101 Android 4.3
Sony Xperia SP C5306 C5306 US ندارد 12.0.A.2.254 Android 4.1.2
Sony Xperia L C2105 C2105 World دارد 15.3.A.0.26 Android 4.2.2
Sony Xperia L C2104 C2104 World دارد 15.3.A.0.26 Android 4.2.2
Sony Xperia SP C5302 C5302 India ندارد 12.1.A.1.205 Android 4.3
Sony Xperia M C1905 C1905 MEA دارد 15.4.A.1.9 Android 4.3
Sony Xperia Z1 C6903 MEA دارد 14.6.A.0.368 Android 5.1.1
Sony Xperia Z Ultra C6833 MEA دارد 14.6.A.0.368 Android 5.1.1
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.6.A.0.368 Android 5.1.1
Sony Xperia Z C6603 C6603 MEA دارد 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
Sony Xperia Z C6602 C6602 MEA دارد 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
Sony Xperia ZR C5503 MEA دارد 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
Sony Xperia ZR C5502 MEA دارد 10.7.A.0.222 Android 5.1.1
Sony Xperia Z1 C6902 MEA دارد 14.6.A.0.368 Android 5.1.1
Sony Xperia Z1 C6903 MEA دارد 14.6.A.1.216 Android 5.1.1
Sony Xperia Z1 C6902 MEA دارد 14.6.A.1.216 Android 5.1.1
Sony Xperia Z Ultra C6833 MEA دارد 14.6.A.1.216 Android 5.1.1
Sony Xperia Z Ultra C6833 MEA دارد 14.5.A.0.242 Android 5.0.2
Sony Xperia Z1 C6903 MEA دارد 14.4.A.0.157 Android 4.4.4
Sony Xperia ZL C6503 RU دارد 10.5.1.A.0.292 Android 4.4.4
Sony Xperia Z1 C6943 Brazil ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6903 MEA دارد 14.2.A.0.290 Android 4.3
Sony Xperia Z1 C6903 MEA دارد 14.5.A.0.270 Android 5.0.2
Sony Xperia Z1 C6902 MEA دارد 14.5.A.0.270 Android 5.0.2
Sony Xperia Z Ultra C6843 Brazil ندارد 14.4.A.0.108 Android 4.4.4

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com