نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Sony Xperia M5 E5633 E5633 MEA دارد 30.2.B.1.21 Android 6.0.1
Sony Xperia C3 Dual TD-LTE S55u S55u CN ندارد 19.2.1.A.0.72 Android 4.4.2
Sony Xperia C3 Dual S55t S55t China ندارد 19.2.2.B.0.144 Android 4.4.2
Sony Xperia Z5 Premium Dual E6833 E6833 MEA دارد 32.1.A.1.163 Android 6.0
Sony Xperia Z5 E6653 E6653 RU دارد 32.1.A.1.163 Android 6.0
Sony Xperia Z5 Compact E5803 E5803 MEA دارد 32.1.A.1.163 Android 6.0
Sony Xperia Z3 Plus Dual E6533 E6533 MEA دارد 32.1.A.1.163 Android 6.0
Sony Xperia Z5 Dual E6633 E6633 MEA دارد 32.1.A.1.163 Android 6.0
Sony Xperia ZL C6506 USA دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia ZL C6502 Global دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia T3 D5103 MEA دارد 18.1.A.2.25 Android 4.4.4
Sony Xperia C3 D2533 AU ندارد 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
Sony Xperia M2 Aqua D2403 RU دارد 18.3.1.A.0.21 Android 4.4.4
Sony Xperia Z1 C6916 TM ندارد 14.4.B.0.56 Android 4.4.4
Sony Xperia C3 D2502 MEA دارد 19.3.A.0.472 Android 5.0.2
Sony Xperia E1 D2005 MEA دارد 20.1.A.2.13 Android 4.4.2
Sony Xperia C3 D2502 RU ندارد 19.2.A.0.391 Android 4.4.2
Sony Xperia M2 Dual D2302 RU دارد 18.3.1.B.0.18 Android 4.4.4
Sony Xperia E1 D2105 RU ندارد 20.1.B.0.64 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6906 Canada ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6903 Canada ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 C6902 IN ندارد 14.4.A.0.157 Android 4.4.4
Sony Xperia Z1 C6902 IN ندارد 14.3.A.0.681 Android 4.4.2
Sony Xperia Z Ultra C6833 MEA دارد 14.4.A.0.108 Android 4.4.4
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.4.A.0.108 Android 4.4.4
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.2.A.0.290 Android 4.3
Sony Xperia Z C6606 C6606 T-Mobile USA ندارد 10.3.1.E.0.191 Android 4.2.2
Sony Xperia Z C6616 C6616 USA ندارد 10.6.A.0.454 Android 5.0.2
Sony Xperia Z Ultra C6802 MEA دارد 14.5.A.0.242 Android 5.0.2
Sony Xperia ZL C6503 Brazil دارد 10.1.A.1.434 Android 4.1.2
Sony Xperia Z C6603 C6603 MEA دارد 10.5.1.A.0.283 Android 4.4.4
Sony Xperia Z C6603 C6603 MEA دارد 10.4.1.B.0.101 Android 4.3
Sony Xperia SP C5306 C5306 US ندارد 12.0.A.2.254 Android 4.1.2
Sony Xperia L C2105 C2105 World دارد 15.3.A.0.26 Android 4.2.2
Sony Xperia L C2104 C2104 World دارد 15.3.A.0.26 Android 4.2.2
Sony Xperia SP C5302 C5302 India ندارد 12.1.A.1.205 Android 4.3
Sony Xperia M C1905 C1905 MEA دارد 15.4.A.1.9 Android 4.3
Sony Xperia Z2 L50u L50u China ندارد 17.1.1.F.0.43 Android 4.4.2
Sony Xperia Z1 L39u L39u China ندارد 14.1.N.0.88 Android 4.2.2
Sony Xperia Z1 L39t L39t China ندارد 14.1.M.0.184 Android 4.2.2

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com