نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Iran دارد N920CXXS5CRH2 Android 7.0
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F SM-N950F THR (Iran) دارد N950FXXS3CRF1 Android 8.0.0
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F SM-N950F SER (Russia) ندارد N950FXXU3BRA2 Android 7.1.1
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F SM-N950F THR (Iran) دارد N950FXXU2BQKG Android 7.1.1
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F SM-N950F THR (Iran) دارد N950FXXS1AQK9 Android 7.1.1
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F SM-N950F THR (Iran) دارد N950FXXU1AQH9 Android 7.1.1
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910P SM-N910P SPT ندارد N910PVPS4DQE1 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C SM-N910C Iran دارد N910CXXS2DQF2 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F SM-N915F Iran دارد N915FXXS1DQF2 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910H SM-N910H Iran دارد N910HXXS2DQF3 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Iran دارد N920CXXS3CQE2 Android 7.0
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920CD SM-N920CD OJV دارد N920CXXU3CQD1 Android 7.0
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Iran دارد N920CXXU3CQC8 Android 7.0
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Iraq دارد N920CXXU3CQC7 Android 7.0
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Iran دارد N920CXXU2BPD6 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C SM-N920C Cambodia ندارد N920CXXU2BPB6 Android 6.0.1
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910H Iran دارد N910HXXU2COJ4 Android 5.1.1
Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C Iran دارد N910CXXU2COJ5 Android 5.1.1
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F Iran دارد N915FXXU1COK1 Android 5.1.1
Samsung Galaxy Note 4 Duos SM-N9100 China ندارد N9100ZCU1COK1 Android 5.1.1
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920C Iran دارد N920CXXU1AOH4 Android 5.1.1
Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F Iraq دارد N915FXXU1BOD2 Android 5.0.1
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 Italy ندارد N9005XXUGBOB6 Android 5.0
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 Iraq دارد N9005XXUGNJ2 Android 4.4.2

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com