نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Samsung Galaxy SM-A700YD SM-A700YD -- دارد A700YDZSU1BOL4 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F SM-A310F Iran دارد A310FOJV2BPH2 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710F SM-A710F Turkey دارد A710FXXU1BPG6 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Iraq دارد A510FXXS2BPH1 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 SM-A500F SM-A500F South Africa دارد A500FXXU1CPH5 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 SM-A5000 SM-A5000 Iran دارد A5000ZCU1ANJ2 Android 4.4
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Russia ندارد A510FXXU2BPF9 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 A700YD SM-A700YD Taiwan ندارد A700YDZTU1AOC3 Android 4.4.4
Samsung Galaxy A5 A500M SM-A500M Brazil ندارد A500MUBU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 A500G SM-A500G Singapore ندارد A500GXXU1BOL2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A8 A800YZ SM-A800YZ Taiwan ندارد A800YZZTU1AOI1 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 A500YZ SM-A500YZ Taiwan ندارد A500YZZTU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 A300YZ SM-A300YZ Taiwan ندارد A300YZZTU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 A3000 SM-A3000 Hong Kong ندارد A3000ZHU1BOL2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 A5000 SM-A5000 Hong Kong ندارد A5000ZHU1BOL3 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 SM-A700FD SM-A700FD Middle East دارد A700FDXXU1BOK1-Rooted Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 SM-A700FD SM-A700FD Middle East دارد A700FDXXU1AOD4-Rooted Android 4.4.4
Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F Iran دارد A310FXXU1AOL7 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510M Brazil ندارد A510MUBU1AOL6 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710F Turkey دارد A710FXXU1AOLF Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F Turkey دارد A510FXXU1AOL9 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A8 SM-A800I Turkey دارد A800IXXU1AOJ1 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 SM-A500H SM-A500H Global دارد Fix Touch Android 5.0.2
Samsung Galaxy A8 SM-A800F Iran دارد A800FXXU1AOH4 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A7 SM-A700H Iraq دارد A700HXXU1BOK1 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 SM-A700F Saudi Arabia دارد A700FXXU2BOJ6 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 SM-A500F Emirates دارد A500FXXU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 SM-A500H Iraq دارد A500HXXU1BOJ2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 SM-A300H Iran دارد A300HXXU1AOC1 Android 4.4.4
Samsung Galaxy A3 SM-A300H Iraq دارد A300HXXU1BOK5 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 A700YD SM-A700YD Taiwan ندارد A700YDZSU1BOL4 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 SM-A500H Uzbekistan ندارد A500HXXU1AOB1 Android 4.4.4
Samsung Galaxy A3 SM-A300F Russia ندارد A300FXXU1BOD5 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 SM-A500F Iraq دارد A500FXXU1AOB1 Android 4.4.4 Orginal

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com