نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Samsung Galaxy A5 SM-A5000 SM-A5000 China دارد A5000ZCU1CQG2 Android 6.0
Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F SM-A320F SER (Russia) ندارد A320FXXU3CRD4 Android 8.0
Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F SM-A520F SER (Russia) دارد A520FXXU4CRD5 Android 8.0
Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F SM-A320F SER (Russia) ندارد A320FXXU3BRA1 Android 7.0
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Iran دارد A510FXXU4CQKA Android 7.0
Samsung Galaxy A7 2017 SM-A720F SM-A720F OJV دارد A720FXXU2BQI2 Android 7.0
Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F SM-A520F OJV دارد A520FXXU2BQI5 Android 7.0
Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320F SM-A320F United Arab Emirates دارد A320FXXU2BQG6 Android 7.0
Samsung Galaxy A5 SM-A500H SM-A500H Iran دارد A500HXXS1CQC5 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F SM-A520F Iran دارد A520FXXS1AQE4 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A8 2015 SM-A8000 SM-A8000 China ندارد A8000ZCU2BQE1 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 2017 SM-A720F SM-A720F OJV دارد A720FXXU1AQF2 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710FD SM-A710FD OJV دارد A710FDXXU2CQE3 Android 7.0
Smsung Galaxy SM-A700FD SM-A700FD OJV دارد A700FDXXS1CQD1 Android 6.0.1
Samsung Galaxy SM-A510FD SM-A510FD OJP دارد A510FXXU4CQDL Android 7.0
Samsung Galaxy SM-A310F SM-A310F OJV دارد A310FXXU3BQC8 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Russia ندارد A510FXXU4CQDK Android 7.0
Samsung Galaxy SM-A7108 SM-A7108 Vietnam ندارد A7108ZMU2APL6 Android 6.0.1
Samsung Galaxy SM-A7108 SM-A7108 Iran دارد Cook Android 5.1.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A7108 SM-A7108 China ندارد A7108ZMU2API2 Android 5.1.1
Samsung Galaxy SM-A700YD SM-A700YD -- دارد A700YDZSU1BOL4 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F SM-A310F Iran دارد A310FOJV2BPH2 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710F SM-A710F Turkey دارد A710FXXU1BPG6 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Iraq دارد A510FXXS2BPH1 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 SM-A500F SM-A500F South Africa دارد A500FXXU1CPH5 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A5 SM-A5000 SM-A5000 Iran دارد A5000ZCU1ANJ2 Android 4.4
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F SM-A510F Russia ندارد A510FXXU2BPF9 Android 6.0.1
Samsung Galaxy A7 A700YD SM-A700YD Taiwan ندارد A700YDZTU1AOC3 Android 4.4.4
Samsung Galaxy A5 A500M SM-A500M Brazil ندارد A500MUBU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 A500G SM-A500G Singapore ندارد A500GXXU1BOL2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A8 A800YZ SM-A800YZ Taiwan ندارد A800YZZTU1AOI1 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 A500YZ SM-A500YZ Taiwan ندارد A500YZZTU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 A300YZ SM-A300YZ Taiwan ندارد A300YZZTU1BOK2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A3 A3000 SM-A3000 Hong Kong ندارد A3000ZHU1BOL2 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A5 A5000 SM-A5000 Hong Kong ندارد A5000ZHU1BOL3 Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 SM-A700FD SM-A700FD Middle East دارد A700FDXXU1BOK1-Rooted Android 5.0.2
Samsung Galaxy A7 SM-A700FD SM-A700FD Middle East دارد A700FDXXU1AOD4-Rooted Android 4.4.4
Samsung Galaxy A3 2016 SM-A310F Iran دارد A310FXXU1AOL7 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510M Brazil ندارد A510MUBU1AOL6 Android 5.1.1
Samsung Galaxy A7 2016 SM-A710F Turkey دارد A710FXXU1AOLF Android 5.1.1

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com