نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
LG Stylus 2 K520DY K520DY Iran دارد 20D Android 7.0
LG X Cam Dual K580dsZ K580dsZ Iran دارد 10e Android 6.0
LG Stylus 2 K520DY K520DY United Arab Emirates دارد 10B Android 6.0
LG X Screen K500dsZ K500dsZ Iran دارد 10F Android 6.0
LG G3 D855 D855 United Emirates دارد V10l Android 4.4.2
LG G3 D855 D855 Poland دارد V30b Android 6.0
LG G3 D857 D857 China ندارد V20d Android 5.0.1
LG G3 D858HK D858HK Hong Kong دارد V20e Android 5.0.1
LG G3 D855 D855 United Emirates دارد V21a Android 5.0.1
LG G3 D856 D856 CIS ندارد V20b Android 5.0.1
LG G3 Beat D722 D722 France دارد V20d Android 5.0.2
LG G3 Beat D724 D724 Indonesia دارد V20c Android 5.0.2
LG G3 Beat D724 D724 United Emirates دارد V10d Android 4.4.2
LG L Fino D295F D295F Brazil دارد V10d Android 4.4.2
LG L Fino D290TR D290TR Turkey دارد V10c Android 4.4.2
LG L Fino D290N D290N Germany دارد V10e Android 4.4.2
LG L Fino D295 D295 United Emirates دارد V10e Android 4.4.2
LG L Bello D335E Portugal دارد V10b Android 4.4.2
LG L Bello D331 France دارد V10f Android 4.4.2
LG L Bello D331 CIS دارد V20d Android 5.0.2
LG L Bello D335 United Emirates دارد V10f Android 4.4.2
LG L Bello D335 United Emirates دارد V20d Android 5.0.2
LG G3 Stylus D693tr Turkey دارد V10b Android 4.4.2
LG G3 Stylus D693tr Turkey دارد V20b Android 5.0.2
LG G3 Stylus D693 Panama دارد V10b Android 4.4.2
LG G3 Stylus D690N Brazil دارد V10e Android 4.4.2
LG G3 Stylus D690N Brazil دارد V20a Android 5.0.2
LG G3 Stylus D690 United Emirates دارد V10f Android 4.4.2
LG G3 Stylus D690 United Emirates دارد V20c Android 5.0.2
LG F60 D390N Baltic دارد V10h Android 4.4.2
LG F60 D392D Brazil دارد V10c Android 4.4.2
LG F60 D392 Hindustan دارد V10e Android 4.4.2
LG F60 D390N Switzerland ندارد V20d Android 5.0.1
LG G Flex 2 H955 Switzerland دارد V15d Android 5.1.1
LG G Flex 2 H959 Hong Kong دارد V15e Android 5.1.1
LG Joy H222F Brazil ندارد V10e Android 4.4.2
LG Leon H324tr Turkey دارد V10c Android 5.0.1
LG Leon H340n France دارد V10g Android 5.0.1
LG Leon H320 Poland دارد V10f Android 5.0.1
LG Leon H324 CIS دارد V10e Android 5.0.1

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com