نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Huawei Y530-U00 Y530-U00 Serbia ندارد C900B519 Android 4.3
Huawei Y600-U20 Y600-U20 Middle East دارد C435B016 Android 4.2
Huawei Y560-L01 Y560-L01 Middle East دارد C328B106 Android 5.1
Huawei Y600-U00 Y600-U00 -- دارد -- Android 4.2.2
Huawei Y600-U00 Y600-U00 -- دارد -- Android 4.2.2
Huawei Y530-U00 Y530-U00 Europe دارد C900B515 Android 4.3
Huawei Y300-0100 Y300-0100 Singapore ندارد V100R001C388B165 Android 4.1
Huawei Y600-U20 Y600-U20 Iran دارد V100R001C435B012 Android 4.2
Huawei Y360-U61 Y360-U61 Middle East دارد V100R001C328B102 Android 4.4.2
Huawei Y360-U61 Y360-U61 Middle East دارد V100R001C328B101 Android 4.4.2
Huawei Y530-U00 Y530-U00 Global ندارد V100R001C900B515 Android 4.2.2
Huawei Y540 Y540-U01 Global دارد Edited Android 4.4.2
Huawei Y625 Y625-U32 Asia دارد v100r001c567b104 Android 4.4.2

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com