نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Huawei G730-U00 G730-U00 China ندارد CHNC17B151 Android 4.2
Huawei P8 GRA-UL00 GRA-UL00 Middle East دارد C185B320 Android 6.0
Huawei G525-U00 G525-U00 Taiwan ندارد V100R001C05B193 Android 4.1
Huawei G510-0100 G510-0100 West-Europe ندارد V100R001C432B198 Android 4.1
Huawei G730 G730-T00 & U00 Global دارد Edited Android 4.2.2
Huawei G610 G610-U20 Iran دارد V100R001C00B125 Android 4.2.1
Huawei G610 G610-U00 Iran دارد Edited Fix Touch Android 4.2.1
Huawei G615 G615-U10 Mea دارد V100R001C444B131 Android 4.3

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com