سری Z

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای HTC Desire 500 Z4_U با بیلد نامبر 1.34.401.1   نکات رام به صورت ZIP است از این آموزش برای نصب استفاده کنید . برای فارسی سازی از برنامه از این آموزش استفاده کنید …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.2 برای HTC Desire 500 Z4_DUG با بیلد نامبر 1.26.401.2   نکات رام به صورت ZIP است از این آموزش برای نصب استفاده کنید .  برای فارسی سازی از برنامه از این آموزش استفاده کنید …