سری M

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی و حاوی اندروید 4.4 برای HTC M8 Mini mem_ul این رام هم بر روی مدل mem_ul و هم بر روی مدل M8_MINI_UL قابل نصب است . قبل از دانلود در Fastboot مدل دستگاه خود را چک کنید …