دیمو

تعداد مطالب» 3

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 4.2 برای Dimo D7790a پردازنده MT6572   نکات رام کامل است و دارای userdata و cache است . برای نصب از Sp Flash Tool استفاده کنید . رام کاملا تست شده است . …

دانلود رام رسمی و فارسی حاوی اندروید 4.2.2 برای Dimo S47 با پردازنده MT6572   نکات برای نصب از SP Flash Tool استفاده کنید . کاملا تست شده و رام کامل همرا با userdata و cache  

دانلود رام رسمی فارسی اندروید 4.3 برای Dimo Diox D9 برای پردازنده MT6582 توجه نمایید که طریقه نصب این رام توسط SP_Flash_Tool_v5.1444.00.000 میباشد. دانلود تمامی نسخه های برنامه SP Flashtool فلش MTK