نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
CCIT T2 Max T2 Max -- دارد -- Android 5.1
WOLF W700 ELINK-MZ706-D3_V2 WOLF W700 China دارد -- Android 4.2.2
CCIT A703 Q8H v1.5 Q8H -- دارد -- Android 4.2
X.VISION XL10 700G XL10 700G Iran دارد -- Android 4.2
Galaxy G9200 Note 5 MT6572 G9200 China دارد V98_QHD Android 5.0.2
G’Phone G520 G520 -- دارد -- Android 4.3.1
Intex Aqua Xtreme V Aqua Xtreme V Iran دارد -- Android 4.4.2
XBQ P11S P11s Global دارد -- Android 5.1
Imet T62 T62 Global دارد -- Android 6.0
Imet T62 T62 Global دارد -- Android 5.1
i-Life Kids Tab 4 Kids Tab 4 Global دارد -- Android 4.4
Farassoo Fast 717-3G 717-3G Iran دارد -- Android 4.2.2
S-COLOR S-V1 S-V1 -- دارد -- Android 4.3
Huawei SCL-U31 MT6582 SCL-U31 -- دارد ALPS.KK1.MP1.V2.11 Android 5.1.1
RIVO RHYTHM RX250 RX250 -- دارد -- Android 5.1
ZTC G2 G2 -- دارد -- Android 4.4.2
Huawei G8 MT6580 G8 -- دارد X5_80L Android 5.1
Maxeeder MX-14 TJ_T706AV4.1_20140902 TJ_T706AV4.1 Global دارد -- Android 4.4.2
Vsun V9 MT6572 V9 Global ندارد -- Android 4.4
Vsun V9i V9i -- دارد -- Android 4.4.2
Z4 China Z4 -- دارد -- Android 5.0.2
VSUN H9 H9 Global دارد -- Android 4.4.2
Blackview DM550 DM550 Global دارد -- Android 4.4
elink_mr706_d3_v6 elink_mr706_d3_v6 -- دارد -- Android 4.2.2
Sierra SR-T7200 am701_rev1.3 am701_rev1.3 Global دارد -- Android 4.2
HMS H733 H733 Iran دارد -- Android 4.4.2

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com