نام دستگاه
مدل
کشور
فارسی
نسخه
سیستم عامل
نسخه سیستم عامل
دانلود
Blackberry Priv STV100-1-2-3-4 STV100-1-2-3-4 Global ندارد AAW068 Android 6.0
Blackberry DTEK60 BBA100-1 BBA100-2 BBA100-1-2 Global ندارد AAW609 Android 6.0
Blackberry DTEK60 BBA100-1 BBA100-2 BBA100-1-2 Global ندارد AAQ934 Android 6.0
Blackberry DTEK50 STH100-1 STH100-2 STH100-1-2 Global ندارد AAL135 Android 6.0
Blackberry DTEK60 BBA100-1 BBA100-2 BBA100-1-2 Global ندارد AAJ934 Android 6.0
Blackberry DTEK50 STH100-1 STH100-2 STH100-1-2 Global ندارد AAK406 Android 6.0
Blackberry Priv AT&T STV100-1 STV100-1 AT&T ندارد AAQ289 Android 6.0
Blackberry Priv T-Mobile US STV100-1 STV100-1 T-Mobile US ندارد AAQ280 Android 6.0
Blackberry Priv STV100-1-2-3-4 STV100-1-2-3-4 Global ندارد AAQ280 Android 6.0
BlackBerry Z10 STL100-1 STL100-1 Global ندارد 10.3.03.2205 BlackBerry 10
BlackBerry Z10 STL100-2-3 STL100-2-3 Global ندارد 10.3.03.3057 BlackBerry 10
BlackBerry Z10 STL100-4 STL100-4 Global ندارد 10.3.03.3057 BlackBerry 10
Blackberry Priv AT&T STV100-1 STV100-1 AT&T ندارد AAJ925 Android 6.0
Blackberry Priv T-Mobile US STV100-1 STV100-1 T-Mobile US ندارد AAJ919 Android 6.0
Blackberry Priv Verizon STV100-2 STV100-2 Verizon ندارد AAJ926 Android 6.0
Blackberry Priv STV100-1-2-3-4 STV100-1-2-3-4 Global ندارد AAJ919 Android 6.0
Blackberry Passport SQW100-1-2-3-4 SQW100-1-2-3-4 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02
Blackberry Q10 SQN100-1-2-3-4-5 SQN100-1-2-3-4-5 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02
Blackberry Z30 STA100-1-2-3-4-5-6 STA100-1-2-3-4-5-6 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02
Blackberry Z3 STJ100-1-2 STJ100-1-2 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02
Blackberry Z10 STL100-1 STL100-1 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02
Blackberry Z10 STL100-2-3 STL100-2-3 Global ندارد 10.3.02.2876 BlackBerry 10.3.02

بعد از 3 سال فعالیت با وجود تمامی مشکلات نسخه قبل، کلوب جی اس ام به طور کامل حذف گردید و نسخه جدید با امکانات فراوان در تاریخ 15/12/93 راه اندازی شد.در صورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد با ما در تماس باشید.


  • info@cloobgsm.ir
  • cloobgsm@Yahoo.com
  • cloobgsm@GMail.com