اداری

تعداد مطالب» 1

به آخرین نسخه بروز شد. توسط Genius Scan میتوانید اسناد خود را به صورت کامل اسکن نمایید و همچنین خروجی PDF بگیرید و آن را ذخیره نمایید. ویژگی های این برنامه : تشخیص اتوماتیک فریم صفحه و تصحیح پرسپکتیو پر …