پزشکی

تعداد مطالب» 1

از درد سخت چشم خود جلوگیری کنید! نور آبی رنگ از صفحه تبلت یا گوشی شما،چشم شمارا آزار می دهد و باعث ایجاد درد در چشمان شما می شود،و در شب از خوابیدن شما جلوگیری می کند! این برنامه سطح …