مارکت

تعداد مطالب» 1

از تمام ویژگی های گوشیتان همراه با برنامه فوق العاده ما بهره ببرید یکی از برترین مارکت های اندروید،این برنامه یک فروشگاه متمرکز ندارد و هر کاربر می تواند یک فروشگاه در آن ایجاد کند و به مدیریت آن بپردازد …