آموزشی

تعداد مطالب» 3

بهترین جدول تناوبی عناصر شیمیایی می باشد. شیمی در جیب شماست. ویژگی های نرم افزار Periodic Table : 1) 118 عنصر 2) خواص و واکنش اتمی، ترمودینامیکی، مواد، الکترومغناطیسی، هسته ای برای هر عنصر 3) شکل هندسی لایه الکترونی برای …

English Words برنامه ای است که شامل 3500 اسم، فعل، صفت، عدد می باشد که به گروه های قبل از متوسط، متوسط و متوسط به بالا تقسیم شده اند. کلمات با استفاده از اطلاعیه ها قابل یادگیری هستند، از جمله …

یک زبان را فقط یاد نگیرید،عاشقش بشید!آموختن زبان به هیچ وجه لذت بخش تر از زمانی نیست که با Bussu آن را یاد بگیرید.زبان اسپانیای،انگلیسی،فرانسوی،روسیه،چینی و 7 زبان دیگر را با کمک 50 میلیون از سراسر دنیا با کمک Bussu …